Hledání zájezdůZvolte typ zájezdu a zemi:

Biblická Palestina a současný Izrael přejít zpět na: Poznávací zájezdy

Letecky z Prahy!
Vstupy dle programu v ceně!
Polopenze a ochutnávka vína v ceně!

CAESAREA • HAIFA • BAHAJSKÉ ZAHRADY (UNESCO) • AKKO (UNESCO) • GALILEJSKÉ JEZERO • KAFARNAUM • NAZARET • SAFED • GOLANSKÉ VÝŠINY • JERICHO (UNESCO) • JERUZALÉM (UNESCO) • BETLÉM • MRTVÉ MOŘE • MASSADA (UNESCO) • TEL AVIV • JAFFA

Předpokládané letové časy:

Níže uvedené časy jsou orientační, jsou platné v době zveřejnění a nejsou závazné. Zákazník obdrží závazné informace o svém odletu včetně závazných letových časů v POKYNECH K ZÁJEZDU, které mu zašleme před odletem (zpravidla 7 dní před termínem nástupu na zájezd).

Termín: 30.04.-07.05.2019
Odlet: Praha 12:45 – 17:30 Tel Aviv - Ben Gurion
Návrat: Tel Aviv - Ben Gurion 18:25 – 21:30 Praha


Termín: 19.05.-26.05.2019 a 19.05.-28.05.2019 (prodloužení o Eilat)
Odlet: Praha 12:45 – 17:30 Tel Aviv - Ben Gurion
Návrat: Tel Aviv - Ben Gurion 18:25 – 21:30 Praha


Termín: 16.06.-23.06.2019
Odlet: Praha 12:45 – 17:30 Tel Aviv - Ben Gurion
Návrat: Tel Aviv - Ben Gurion 18:25 – 21:30 Praha


Termín: 02.07.-09.07.2019
Odlet: Praha 12:45 – 17:30 Tel Aviv - Ben Gurion
Návrat: Tel Aviv - Ben Gurion 18:25 – 21:30 Praha


1. den:

Odlet z Prahy (z Vídně na vyžádání za příplatek) do Tel Avivu. Po příletu setkání s místním česky mluvícím průvodcem, transfer do hotelu na pobřeží Středozemního moře, večeře a nocleh.

2. den:

Nikde na světě není soustředěno tolik památek s historií starou až 6 000 let jako právě v Izraeli, který je jediným židovským státem na světě. Naše poznávání zahájíme na severu Izraele, kde se nachází původně starověké město Caesarea. V současnosti je historickou perlou a jednou z nejvýznamnějších archeologických lokalit v zemi. Uvidíme zde mimo jiné divadlo a hippodrom, které se dochovaly z doby římské a byzantské, ale najdeme zde také památky z doby křižácké. Naší další zastávkou bude Haifa, přístavní město s impozantním pohledem na Středozemní moře. Snad největším lákadlem jsou úchvatné a dech beroucí Bahajské zahrady, které jsou právem zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Historické centrum starobylého města Akko (UNESCO) je jedním z nejzachovalejších v celém Izraeli a oplývá neopakovatelnou atmosférou. Navštívíme zde kromě shuku (tržnice) také křižáckou pevnost a pokocháme se pohledem na další nádherná místa. Odjezd na nocleh do oblasti Galileje, večeře.

3. den:

Po snídani se vydáme ke Galilejskému jezeru, které je hlavním zdrojem pitné vody pro celý stát a je nejníže položeným sladkovodním jezerem na světě. Čeká nás plavba lodí po někdy také nazývaném Genezaretském ježeře, v jehož okolí se údajně odehrála většina z putování a zázraků Ježíše Nazaretského. Zastavíme se ve městě Kafarnaum, kterému se také říká Ježíšovo. Prohlédneme si zde synagogu a dům svatého Petra, u kterého Ježíš bydlel. Biblické město Nazaret je místem, kde podle Nového zákona došlo ke zvěstování Panny Marie a narození Ježíše Krista. Nejvýznamnější památkou je bazilika Zvěstování, která je dominantou města a jejíž kopule do výšky mnoha metrů ční nad Nazaretem a malý, komorní kostel svatého Josefa s jeskyní Svaté rodiny. V horní Galileji navštívíme nejvýše položené město v Izraeli, Safed na hoře Kanaán, které je jedním ze čtyř svatých měst judaismu a kde vznikla mystická kabala. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

4. den:

Dnešní den začneme výjezdem na Golanské výšiny, nejsevernější a nejzelenější region přezdívaný “zahrada Izraele” s množstvím vinic, sadů jablek, stády krav a s úchvatnými přírodními scenériemi. Důkazy o výrobě vína v oblasti Golanských výšin existují již před 2 000 lety a právě to je důvodem, proč Golanské výšiny dostaly své druhé jméno „Země vína.“ Také my se zde necháme zlákat k ochutnávce kvalitních izraelských vín. Poté pojedeme Jordánským údolím do prastarého Jericha, nejníže položeného města na světě a také nejstaršího souvisle osídleného města na světě. Nad Jerichem se vypíná z jordánské nížiny „Hora Pokušení“, kde se Kristus postil a připravoval na své veřejné poslání. Judskou pouští vystoupáme až do Jeruzaléma, který již několikrát v historii povstal z popela a který je nejposvátnějším městem na světě s neuvěřitelnou směsicí náboženství a kultur. Nejobdivuhodnější částí je tzv. Staré město, jenž je zapsáno na seznamu UNESCO – je obehnáno hradbami a nachází se zde jedenáct bran. Večeře a nocleh v Betlémě.

5. den:

Po snídani si prohlédneme Jeruzalém – nejhezčí pohled na Staré město se nám naskytne z Olivové hory, kde se nacházejí prastaré olivovníky a také největší židovský hřbitov na světě. Na úpatí nalezneme Getsemanskou zahradu s bazilikou Všech národů s Kamenem utrpení, kde se modlíval Ježíš, a pravoslavným kostelem s údajným hrobem Panny Marie. Přes hluboké údolí Cedron se dostaneme do Starého města, jehož centrem prochází Via Dolorosa neboli „Cesta bolesti“ – křížová cesta sledující poslední útrpné kroky Ježíše Krista až ke chrámu Božího hrobu na vrcholu Golgoty, nejvýznamnějším křesťanském poutním místě. V Betlémě, rodišti Ježíše Nazaretského, si prohlédneme dominantní stavbu a nejvýznamnější památku – baziliku Narození Páně, která je jednou z nejstarších křesťanských svatyní, a kostel sv. Kateřiny, který byl založen na místě augustiniánského kláštera z 12. století. Večeře a nocleh v Betlémě.

6. den:

Po snídani budeme pokračovat v dalším prozkoumávání Jeruzaléma – Yad Va Shem, památník věnovaný více než 6 milionům obětí holocaustu, projdeme se židovskou čtvrtí Starého města, která byla během své existence několikrát zbořena a následně znovu vystavěna. Cardo, hlavní jeruzalémská ulice v době byzantské (6. století) s honosnou Kolonádou se sloupořadím, Zeď nářků, nejposvátnější památka judaismu, kam chodí židovští poutníci vkládat své modlitby zapsané na papírcích mezi kameny. Budeme se toulat tímto kouzelným městem, kde na každém kroku objevíme další zajímavá místa, a večer se vrátíme na večeři a nocleh do Betléma.

7. den:

Tento den strávíme v oblasti Mrtvého moře. Navštívíme tajemstvím opředenou pevnost Massada (UNESCO) na izolovaném skalním útesu. Herodes Veliký ji nechal opevnit a vybudoval z ní svůj úkryt pro případ útoku (výjezd lanovkou). Poté budeme relaxovat u pozoruhodného, strmými skalními stěnami obklopeného Mrtvého moře. Jeho hladina je více než 400 metrů pod úrovní moře, obsahuje 6× více soli než voda v oceánu a jeho voda je na dotek jemně mazlavá. Marně byste v ní hledali nějakého živočicha – až na pár mikrobů je voda skutečně „mrtvá“. „Koupání“ v Mrtvém moři je zážitek, který by měl vyzkoušet alespoň jednou ve svém životě každý cestovatel. Dle časových možností se projdeme Národním parkem Nachal David s oázou Ein Gedi nebo navštívíme Qumran, proslulé naleziště svitků s texty Starého zákona. Večeře a nocleh v Betlémě.

8. den:

Po snídani přejedeme do Tel Avivu, kde se projedeme historickým centrem s nádhernou eklektickou a funkcionalistickou architekturou a prohlédneme si také malebný přístav Jaffa, který patří k nejstarším na světě. (Program se uskuteční první nebo poslední den zájezdu dle letového řádu). Odlet z letiště Tel Aviv-Ben Gurion do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE

• let Praha–Tel Aviv a zpět
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo
• transfery z/na letiště v Tel Avivu
• dopravu klimatizovaným autobusem dle programu
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 7× snídani a 6× večeři, nebo 6× snídani a 7× večeři (dle letového řádu)
• vstupy dle programu (včetně ochutnávky vína, lanovky na Massadu, plavby lodí po Galilejském jezeře)
• služby česky mluvícího průvodce

PŘÍPLATKY

• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 6790,- Kč

• pojištění léčebných výloh a storna do 40.000 Kč (os/pobyt) - 1323,- Kč

• spropitné pro řidiče a průvodce cca 50 €/os/pobyt

• prodloužení pobytu o 2 noci v Eilatu v termínu 19.5.-26.5. (os/pobyt) - 8830,- Kč

• fakultativní výlet Petra (jen při prodloužení pobytu v Eilatu) cca 350 USD/os

CENY A TERMÍNY

Doprava: letecky, Odlety: Praha

TERMÍNY NOCÍ Polopenze  
 Č. zájezdu   Cena - osoba ve 2-lůžkovém pokoji   doobsazení 1 místo muž   Doprava 
17.02. - 24.02. 7 IZ0217  33 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
24.03. - 31.03. 7 IZ0324  35 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
30.04. - 07.05. 7 IZ0430  35 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
19.05. - 26.05. 7 IZ0519  35 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
16.06. - 23.06. 7 IZ0616  33 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
02.07. - 09.07. 7 IZ0702  33 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
15.09. - 22.09. 7 IZ0915  33 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy   
27.10. - 03.11. 7 IZ1027  35 990 Kč  34 990 Kč  Letecky_z_Prahy  Vyprodáno 
10.11. - 17.11. 7 IZ1110  35 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy  Vyprodáno 
29.11. - 06.12. 7 IZ1129  32 990 Kč  -  Letecky_z_Prahy  Last minute
Objednat 
TRAVEL 2002, spol s r. o.

TRAVEL 2002, spol. s r. o.
Moravské nám. 4
602 00 Brno

Po-pá 9:00 - 18:00 hod.

Tel./fax: +420 542 210 102
Mobil: +420 602 793 313

Mail: ck@travel2002.cz

TRAVEL 2002, spol s r. o.

TRAVEL 2002, spol. s r. o.
Kovářská 396
696 62 Strážnice

Po-pá 9:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Tel./fax: +420 518 334 466
Mail: dovolena@travel2002.cz
Skupiny: groups@travel2002.cz

 

Katalog

KATALOGY pro rok 2020 vydáváme tiskem 4.11. ZDARMA

 

Parkování

na letišti v Brně, Praze a Ostravě

ZDARMA do 31.1.2020

tvorba www stránek » intencio s.r.o.