Úvodní stránka / Objednání katalogu

Hledání podle názvu hotelu:

Zájezdy: Země:
Stravování:
Lokalita:
Ubytování:
Úroveň ubytování:
Počet nocí:
Doprava:
Odlety:
Odjezdy:
Cena od-do:
Termín od-do:
POBYTOVÉ ZÁJEZDY
Pobytové zájezdy
POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Poznávací zájezdy

Naše katalogy si můžete přečíst i v elektronické podobě – zde jsou ke stažení.

Zašleme Vám katalog zdarma

Typ katalogu:   Poznávací zájezdy   Pobytové zájezdy
Jméno:
Příjmení:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Email:

Odesláním vyjadřuji svůj souhlas s tím, aby cestovní kancelář TRAVEL 2002, spol. s r.o. zpracovala všechny mnou shora vyplněné osobní údaje, které by následně využívala při své podnikatelské činnosti pro své marketingové aktivity - jako jsou např. adresná nabídka nebo zasílání obchodních sdělení. Tyto je CK oprávněna zasílat na mnou uvedenou korespondenční anebo e-mailovou adresu. Beru na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že svůj souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat výslovným prohlášením – písemně doporučeným dopisem nebo prostřednictvím e-mailu. Jsem si vědom/vědoma, že TRAVEL 2002 spol. s r.o. je povinna při zpracování údajů postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a že jako zúčastněná osoba mám práva blíže specifikovaná v § 21 tohoto zákona.

Prohlašuji, že vyplněné údaje jsou pravdivé.

tvorba www stránek » intencio s.r.o.