Myanmar - Barma, země, která vás okouzlí

do oblíbených
momentálně nejsou dostupné termíny
Obsazení pokoje
ZDARMA

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
YANGON • BAGAN • MANDALAY • AMARAPURA • MINGUN • PINDAYA • JEZERO INLE • PLÁŽ NGAPALI • YANGON

1. den
Odlet z Prahy s přestupem do Myanmaru.

2. den
Odpoledne přílet do Yangonu, hlavního města Myanmaru. Transfer do hotelu a ubytování.

3. den
Ráno transfer na letiště a odlet do města pagod a chrámů Bagan. V 9.-13. století byl Pagan hlavním městem Pugamské říše. V této době zde bylo postaveno přes 10 000 buddhistických chrámů, z nichž 2200 přežilo do současnosti. Návštěva vesnice Phwar Saw, kde budeme moci pozorovat typický život a práci zdejších obyvatel. Po poledni ubytování v hotelu a odpoledne výlet do budhistického centra baganské oblasti města Salay. Návštěva dřevěného kláštera Yoke Sone Kyaung s krásnými dřevořezbami a pagody Shinbin Maha Labaman s největší lakovanou sochou Buddhy v Maynmaru. Večer návrat do hotelu.

4. den
Celodenní prohlídka oblasti starého Baganu s návštěvou těch nejvýznamnějších pagod a chrámů. Největší a nejkrásnější pagoda Shwezigone postavená slavným králem Anawrahtou v 11. století, dále pagody Ahlowtawpyae, Gu Pyauk Gyi ze 13. století se zachovalými freskami, Ananda Temple či Buu Pagoda tyčící se nad řekou Ayeyarwaddy. Pozorování západu slunce a návrat do hotelu.

5. den
Ráno transfer na letiště a přelet do druhého největšího města Myanmaru a bývalého královského města Mandalay. Po příletu přejezd do bývalého hlavního města Myanmaru Amarapura. Návštěva slavného budhistického kláštera Mahagandayon a vzácného mostu U Bein, který je se svou délkou 1,2 km nejdelším mostem na světě postaveným z teakového dřeva. Odpoledne odjezd do města Mandalay, kde navštívíme Pagodu Mahamuni, jedno z nejvýznamnějších poutních míst s uctívanou pozlacenou sochou Buddhy. Dále návštěva kláštera Shwenandaw, který býval součástí královského paláce a na závěr prohlídka Královského paláce, který byl sídlem posledního barmského krále. Večer odjezd do hotelu na ubytování.

6. den
Po snídani odjedeme do přístavu a po kratší plavbě lodí (45 min.) přejedeme na druhou stranu řeky do Mingunu. Toto místo je proslavené částečně dokončenou stúpou Mingun Paya, která by se v případě dostavění bývala stala největší stúpou světa. Zde se zachoval zvon odlitý pro tuto stúpu Mingun Bell, který je největším neprasklým zvonem na světě. Dále navštívíme jednu z nejkrásnějších pagod Hsinbyume, která je celá bílá a byla vystavěna v roce 1816 králem na památku jeho manželky, jež zemřela při porodu. Odpoledne návrat do Mandalay a návštěva dalších památek– pozlacená pagoda Kuthodaw vystavěná na úpatí pohoří Mandalay, kolem níž se nachází 729 mramorových desek oboustranně popsaných textem Tripitaky a označovaných za největší knihu na světě. Poté vyjedeme nebo si vyšlápneme po schodech na kopec Mandalay s řadou věží a staveb zdobených nádhernými mozaikami. Odsud je možno pozorovat západ slunce. Večer návrat do hotelu.

7. den
Ráno transfer na letiště a odlet do města Heho a přejezd do města Pindaya k návštěvě unikátní krasové jeskyně vyzdobené více než osmi tisíci sochami Buddhy. Po prohlídce a krátké zastávce ve vesnici Danu přejezd k jezeru Inle na ubytování.

8. den
Celodenní projížďka po nádherném jezeru Inle se zastávkami, které nás vrátí do dávné historie a ukáží opravdový život zdejších obyvatel. Rukodělná výroba, staré techniky a neuvěřitelná šikovnost obyvatel žijících ve vesnicích vystavěných nad jezerem na dřevěných kůlech nás ohromí na každém kroku. Ať už se bude jednat o výrobu hedvábí, klenotů, deštníků, lodí nebo rýžových krekerů. Navštívíme také klášter skákajících koček Jumping Cat Monastery. K večeru návrat do hotelu.

9. den
Ráno transfer na letiště v Heho a odlet na západní pobřeží Myanmaru, kde si po poznávání této země také odpočineme na krásných plážích u Ngapali Beach. Ubytování v hotelu u pláže. Bílý jemný písek, pláže lemované kokosovými palmami, množství levných suvenýrů a hlavně odpočinek a koupání.

10. den
Celodenní pobyt na pláži Ngapali.

11. den
Dopoledne odpočinek, koupání a slunění. Okolo poledne transfer na letiště a odlet do Yangonu. Po příletu transfer do hotelu na ubytování.

12. den
Prohlídka hlavního města Yangon. Dopoledne návštěva nejkrásnější a nejnavštěvovanější pagody Schwedagon staré přes 2 500 roků, 96 m vysoké a pokryté 60 tunami ryzího zlata. Po prohlídce přejezd k jezeru Kandawgyi a procházka kolem jezera ozdobeného modelem bývalé královské lodě. Odpoledne prohlídka centra města poznamenaného britskou koloniálního architekturou. K nejvýznamnějším koloniálním budovám patří radnice, budova nejvyššího soudu, věž s hodinami a ministerská budova. Procházka centrálním parkem Mahabandoola s monumentem nezávislosti a návštěva pagody Sule. Večer transfer na letiště a odlet z Yangonu do Prahy/ Vídně (s přestupem).

13. den
Po poledni přílet do Prahy.

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Maynmaru a zpět vč. tax
• leteckou přepravu v Myanmaru (celkem 5 přeletů) vč. tax
• 10× ubytování ve 2lůžkových pokojích ve 3* hotelech
• dopravu a výlety a všechny vstupy dle programu
• 10× snídani
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj (os/pobyt) - 9700,- Kč
• vyřízení víz (os/pobyt) - 1000,- Kč
• Komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna (os/pobyt) - 2023,- Kč
• Předpokládaná částka na spropitné a vstupy cca 120 USD.
• Připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Svět (os/pobyt) - 590,- Kč

Mapa