27

Zájezd Norsko - krásy jihozápadních fjordů - letecky

od 33 190 Kč
do oblíbených

LYSEFJORD • PREIKESTOLEN • STAVANGER • BERGEN • TVINDEFOSS • SOGNERFJORD • JOSTEDALSBREEN • DALSNIBBA • GEIRANGER • ORLÍ STEZKA • CESTA TROLŮ • ROMSDALNEN • GUDBRANDSDALEN • LILLEHAMMER • OSLO

Tam i zpět letecky z Prahy!

Doprava Letecky
Strava Snídaně

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
LYSEFJORD • PREIKESTOLEN • STAVANGER • BERGEN • TVINDEFOSS • SOGNERFJORD • JOSTEDALSBREEN • DALSNIBBA • GEIRANGER • ORLÍ STEZKA • CESTA TROLŮ • ROMSDALNEN • GUDBRANDSDALEN • LILLEHAMMER • OSLO

Oblíbený zájezd do nejkrásnějších částí Norska. Navštívíme Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s vyhlášenou vyhlídkou Preikestolen, čeká nás atraktivní plavba podél členitého západního pobřeží do Bergenu. Vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární „Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů.

Poznávací zájezd do Norska 2023 provází Ing. Milena Škorpilová.

Ubytování
Hotely/hostely/turistické norské hotely - 2 a 4lůžk. pokoje vč. snídaní a ložního prádla.

1. den
Odlet z Prahy do norského Stavangeru, transfer na ubytování.

2. den
Poznávání krásy Lysefjordu. Supermoderním podmořským tunelem Ryfast odjedeme ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině Preikestolen – Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne nás čeká prohlídka zachovalého historického centra města Stavanger s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.

3. den
Stavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu Bergen. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne možnost pěšího výstupu na horu Ulriken (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.

4. den
V Bergenu si prohlédneme historické centrum zapsané na Seznam UNESCO, vychutnáme si neopakovatelnou atmosféru trhu, budeme obdivovat unikátní hanzovní domy Bryggen, středověké kostely, projdeme se starou čtvrtí dřevěných domů Gamle Bergen a také mít možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Večer ubytování v hostelu v okolí Vossu.

5. den
Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Vycházka horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu Brigsdalsbreen. Večer ubytování v hostelu.

6. den
Zlatá cesta severu – Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba (1 440 m n. m.) s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů, z nichž nejznámější jsou Sedm sester, Nápadník a Naděje. Dále na nás bude čekat městečko Geiranger, ležící v romantických scenériích Geirangerfjordu (UNESCO). Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou Cestou Trollů - Trollstigveien, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do kempu v oblasti Andalsnes.

7. den
Zastávka u pověstné převislé Stěny Trollů. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský Lillehammer, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do Osla, večerní prohlídka města, ubytování v hotelu, případně večeře.

8. den
Dokončení prohlídky Osla – světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. Transfer na letiště v Oslu a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
• let. dopravu Praha - Stavanger a Oslo - Praha vč. let. tax,
• transfer z letiště,
• dopravu lux. klim. busem v Norsku,
• trajekt Stavanger – Bergen,
• vnitrostátní trajekty,
• 7x ubytování - 4x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 3x 4lůžkové pokoje nebo chatky,
• 7x bohatou snídani převážně bufetovou formou,
• 1x večeři v hotelu,
• ložní prádlo,
• průvodce CK,
• z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště.

Cena nezahrnuje
• 2lůžkový pokoj hostel, chatky / 3 noci 1.700 Kč
• 6x večeře (min. 10 os.) 4.400 Kč
• 5x 1/1 pokoj v hotelu a hostelu Bergen 5.250 Kč/os.
• svoz z Brna do Prahy 1.300 Kč
• vstupné, fakultativní služby,
• vyhlídkovou plavbu Geirangerfjord,
• v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní
a účtován povinný příplatek 650 Kč/os
• a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“
• komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 50.000 Kč 890 Kč
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč

Předpokládaná částka na vstupy cca 1.200 NOK.

Mapa