27

Zájezd Svatojakubská pouť - cestou necestou do Santiaga de Compostela

od 32 330 Kč
do oblíbených

LEÓN • HOSPITAL DE ÓRBIGO • ASTORGA • VILLAFRANCA • PONFERRADA • O CEBREIRO • SAMOS • SARRIA • PORTOMARÍN • SANTIAGO DE COMPOSTELA • SALAMANCA • FINISTERRE

Letecky tam i zpět!

Skupina max. 24 osob!

Nově o jeden den delší!

Doprava Letecky
Strava Snídaně

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
LEÓN • HOSPITAL DE ÓRBIGO • ASTORGA • VILLAFRANCA • PONFERRADA • O CEBREIRO • SAMOS • SARRIA • PORTOMARÍN • SANTIAGO DE COMPOSTELA • SALAMANCA • FINISTERRE

Poutě do Santiaga de Compostely jsou směsicí krásných pěších tras, vynikajícího jídla a vína, neopakovatelných památek a nezapomenutelných setkávání s poutníky z celého světa. Využijte magickou atmosféru putování a připojte se k poutníkům, kteří po staletí udržují tuto prastarou tradici. Sledováním žluté šipky při putování na západ objevíte místa plná historie i přírodních krás. Francouzská cesta je cesta, kterou se ve středověku vydávali gálští poutníci a je nejautentičtější cestou do Santiaga de Compostela. U této trasy navštívíte i Finisterre, mýstický konec světa.

Náročnost tras: středně lehká

1. den
Odlet z ČR do Španělska. Po příletu odjezd z letiště autobusem na ubytování do hotelu v Leónu.

2. den
Ráno po snídani prohlídka Leónu, jednoho z hlavních měst středověkého Španělska, které nabízí vrcholná malířská, sochařská a architektonická díla v románské bazilice San Isidoro, v gotické katedrále S. María nebo v bývalém renesančním klášteře San Marcos. Zastávka u bývalého kláštera, který sloužil i jako ubytovna pro poutníky San Marcos, dnes fungující jako luxusní hotel. Pěší prohlídka historického centra, návštěva leonské katedrály a baziliky San Isidoro s královským panteonem v románském stylu a procházka "mokrou čtvrtí" s typickými bary a restauracemi v samém historickém jádru. Ubytování a volno k návštěvě muzeí nebo k posezení v některé z mnoha kaváren a barů.

3. den
Po snídani se již vydáte kastilskou mesetou na první etapu svatojakubské pouti Pěší túra povede z Hospital de Orbigo do San Justo de la Vega, popř. až do Astorgy (cca 12-15 km), trasa vede po nejdelším původně románském mostu na caminu, kolem vinic, obilných polí a kříže sv. Toribia.
Odpoledne strávené v Astorze s nádhernými románskými a středověkými hradbami i gotickou katedrálou. Možnost návštěvy katedrály s katedrálním muzeem a biskupského paláce postaveného podle katalánského architekta A. Gaudího, kde je dnes muzeum cest, které se zde od nepaměti křížily. Ubytování v Astorze.

4. den
Ráno po snídani se projíždí nejautentičtějším a zcela venkovským úsekem jakubské cesty. Připojení k poutníkům u Foncebadónu, cesta vás povede kolem Cruz de Hierro až do Aceba (cca 12 km), jedná se o jeden z nejhezčích úseků jakubské cesty s nádhernými vyhlídkami. Zastávka v Molinaseca, malebné vesnici na březích řeky Meruelo s dobře dochovanými šlechtickými domy. Přejezd autobusem do Ponferrady, která je proslulá svým templářským hradem z 11. stol., ale i kostelem sv. Ondřeje a bazilikou N. S. de la Encina. Ubytování v Ponferradě.

5. den
Dopoledne zastávka ve Villafrance, půvabném starobylém městečku s řadou šlechtických domů, hradem a románským kostelem svatého Jakuba. Přejezd autobusem k další části pěší pouti, do Ruitelánu. Pěší túra z Ruitelánu na O´Cebreiro (cca 9 km)- trasa s velmi rozmanitou a působivou krajinou, ale i s delším stoupáním. Po ukončení túry si prohlédnete O´ Cebreiro , vesnici opředenou řadou legend, vstupní bránu do Galicie. Po cestě na ubytování zastávka u benediktýnského kláštera Samos, jednoho z nejstarších klášterů ve Španělsku. Ubytování v městečku Sarria, kde spousta poutníků začíná svou pouť, neboť je to odsud 112 km do Santiaga de Compostela, a tudíž splňuje podmínku k získání Compostely v Santiagu.

6. den
Ráno po brzké snídani přejezd autobusem do Ferreiros a pokračování putování s dalšími poutníky. Pěší túra z Ferreiros do Portomarín (cca 9 km), procházka zelenou galicijskou krajinou s původní flórou až k řece Miňo.
Po zastávce v Portomarínu, městečku rozkládajícím se po obou stranách řeky Miňo spojené římským mostem přejezd k vrcholu Monte de Gozo, odkud poprvé z výšky spatříte vytoužené město, Santiago de Compostela – vjezd do města a pěší procházka úzkými uličkami a malebnými náměstíčky ke katedrále, pradávnému cíli všech poutníků na náměstí Plaza del Obradoiro. Ubytování v Santiagu.

7. den
Dopoledne volno k návštěvě tržnice Abastos, možnost účasti na polední poutnické mši. Po mši odjezd autobusem podél pobřeží do Finisterre, západního výběžku Galicie u Atlantického oceánu, po cestě zastávka v Carrnotě, u největšího horrea v Galicii. Návštěva nejzazšího výběžku s proslulým majákem a návrat vnitrozemím zpět do Santiaga.

8. den
Ráno odjezd autobusem do Salamanky, po příjezdu a ubytování procházka starým městem od Plaza Mayor, jednoho z nejhezčích náměstí ve Španělsku, k Mušlovému domu Casa de las Conchas a k baroknímu kostelu Clerecía. Dále kolem nové a staré katedrály k historickým budovám univerzity, secesnímu muzeu Casa Lis a k vyhlídce na řeku Tormes a římský most. Ubytování v Salamance.

9. den
V určený čas odjezd na letiště a odlet do ČR.

Cena zahrnuje
• leteckou dopravu
• letištní taxy
• 8× ubytování v hotelích
• 8× snídani
• dopravu španělským autobusem dle programu
• průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 6.200 Kč
• 6x večeře (mimo 2., 8. den) 2.500 Kč
• Komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 590 Kč
• Připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény 540 Kč

Předpokládaná částka na vstupy cca 50 €

Mapa