Zájezd Českosaské Švýcarsko s výletem do Drážďan

do oblíbených
momentálně nejsou dostupné termíny
Obsazení pokoje
ZDARMA

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
PANSKÁ SKÁLA (ČEDIČOVÉ VARHANY) • KAMENICKÝ ŠENOV • JETŘICHOVICE • MEZNÁ • TICHÁ SOUTĚSKA • HŘENSKO • JETŘICHOVICKÉ SKÁLY • ZÁMEK MORITZBURG • DRÁŽĎANY • PEVNOST KÖNIGSTEIN • LABSKÉ PÍSKOVCE • PRAVČICKÁ BRÁNA • DĚČÍNSKÝ SNĚŽNÍK • DĚČÍN

1. den
Časně ráno odjezd z Brna (předpokládaný odjezd v 7.30 hodin), Jihlavy (předpokládaný odjezd v 8.30 hodin) a Prahy (předpokládaný odjezd v 10.30 hodin) do severních Čech. Po poledni příjezd do Práchně, kde si prohlédneme nejnavštěvovanější geologický útvar v ČR, čedičové varhany na Panské skále známé z pohádky Pyšná princezna. Budeme moci obdivovat nejen tento unikátní výtvor přírody, ale i krásné výhledy do okolí. Pěšky přejdeme do centra sklářského města Kamenický Šenov, které se proslavilo zejména výrobou skleněných lustrů. Přes náměstí s radnicí přejdeme k starému patricijskému domu z roku 1770, ve kterém je umístěno Sklářské muzeum s bohatou expozicí rytého a broušeného skla z období od 17. století do současnosti a expozice, věnovaná vývoji zdejšího lustrařství. Po prohlídce budeme pokračovat dále po turistické značce do lesoparku s pramenem Žába a dále do části Nová Huť, kde navštívíme sklárnu. Během exkurze budeme moci pozorovat ruční výrobu foukaného skla i zakoupit zdejší výrobky. Dále již přejedeme do oblasti Českého Švýcarska a ubytujeme se v Jetřichovicích, jedné z nejpůvabnějších vesniček s mnoha typickými roubenými a hrázděnými domy.

2. den
Celodenní výlet do Německa. Dopoledne navštívíme jeden z nejznámějších saských zámků - zámek Moritzburg , proslavený natáčením filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku. Prohlídka zámku a možnost procházky v zámeckém parku nebo návštěvy Bažantího zámečku. Odpoledne návštěva hlavního města Saska, Drážďan – procházka po Brühlově terase nazývané „Balkón Evropy“, která nám poskytne nezapomenutelné pohledy na Labe s parníkovou flotilou kotvící hned pod terasou i na monumentální stavby Albertina, umělecké akademie, katedrály i Semperovy opery. Procházka po terase a dále do centra k rozsáhlému objektu zámku, jehož jednu stranu zdobí největší porcelánový obraz na světě nazvaný Knížecí průvod, na centrální náměstí se známým kostelem Frauenkirche, zničeným za 2. světové války a opět otevřeným v roce 2005. Vrcholem procházky se pak stane komplex Zwinger, mistrovské dílo německého baroka se světoznámými sbírkami obrazů i porcelánu. Volno k individuálním procházkám či návštěvě některých muzeí a večer návrat na ubytování do ČR.

3. den
Po snídani procházka k Dolskému mlýnu, který stojí na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické Bělé, přibližně tři kilometry od Jetřichovic. Natáčela se tu například pohádka Pyšná princezna. Zřícenina původního trojkolového mlýna a pily pochází z roku 1515. Z původní stavby zůstalo dochováno pouze torzo obvodových zdí. V roce 2007 byl Dolský mlýn vyhlášen kulturní památkou. Po procházce odjezd do České Kamenice, kde se projdeme jedním z nejzachovalejších historických městských center severních Čech, památkovou zónou s téměř 40 objekty od gotiky až po secesi. Odpoledne návrat do Jetřichovic a pěší procházka oblastí Jetřichovických skal s možností výstupu na Mariinu vyhlídku, která nabízí krásné výhledy na Jetřichovické skály a zvlněnou krajinu Českého Švýcarska. Nachází se na prostředním ze tří pískovcových hrotů, ve výšce 247 metrů. Na výhledové ploše je umístěn romantický dřevěný altán. K samotné vyhlídce se návštěvník dostane po strmých železných schodech. Zdatnější turisté mohou pokračovat k další oblíbené vyhlídce Rudolfův kámen (Ostroh), výrazný pískovcový vrch v nadmořské výšce 484 metrů v Jetřichovických stěnách. Nedávno byla vyhlídka znovu opravena a je zde báječný rozhled do kraje.

4. den
Po snídani odjezd do Děčína a vyhlídková plavba lodí po Labi do Hřenska kouzelným údolím Labských pískovců (dle jízdního řádu plavební společnosti a vodního stavu). V případě nemožnosti absolvovat tuto plavbu odjezd k vyhlídce Belveder, která se tyčí na vysoké pískovcové skále do výšky 160m nad Labem. Je nejstarší a jednou z nejhezčích vyhlídek v Českém Švýcarsku s nádhernými výhledy na Labský kaňon. Pochází z romantického období turistiky na počátku 18. století. Poté přejezd do Německa ke skalní pevnosti Königstein. Výtahem nebo i pěšky se přesuneme na plošinu mohutné stolové hory, na níž byl vystaven jeden z nejlépe chráněných hradů. Procházka areálem hradu s mnoha budovami, parkem i úžasnými vyhlídkami na údolí řeky Labe a Labské pískovce. Odpoledne ještě zavítáme do romantického města Pirna, které je považováno za bránu do Saského Švýcarska. Projdeme se středověkým centrem města s klikatými uličkami, zdobnými měšťanskými domy i řadou kašen. Okouzlí nás dochované městské jádro s gotickými portály radnice, zámkem Sonnenstein, kostelem Panny Marie a Canalettovým domem, v němž působil benátský malíř, který proslavil město Pirna uměleckým dílem Jedenáct vedut Pirny. Veškeré obrazy Pirny byly zachovány a patří do Drážďanské umělecké sbírky. K večeru návrat do Jetřichovic.

5. den
Po snídani odjezd do Sněžníku a procházka na nejvyšší stolovou horu v ČR - Děčínský Sněžník. Cestou uvidíme zajímavé skalní útvary včetně Drážďanské vyhlídky a po asi 2km vystoupáme nenáročnou cestou na vrchol s jednou z nejstarších českých rozhleden. Odsud se nám nabídnou nádherné výhledy na Českosaské Švýcarsko, Krušné hory, Lužické hory, České středohoří nebo horu Milešovku. Po návratu na parkoviště odjezd do Děčína a procházka městem, volno na oběd a odpoledne procházka až k zámku na skalním ostrohu nad řekou Labe. Možnost návštěvy zámku i krásné Růžové zahrady. Okolo 15 hod odjezd z Děčína zpět do Prahy a do Brna.

Cena zahrnuje
• dopravu autobusem
• 4x ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• výlet do Drážďan a na zámek Moritzburg
• průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 2000 Kč
• 4x večeře 660 Kč
• pojištění storna zájezdu 158 Kč
• Komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 490 Kč
• Připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 190Kč

Předpokládaná částka na vstupy cca 350 Kč a 40 €.

Mapa