39

Zájezd Praha a okolí - srdce Evropy a srdce země

od 5 270 Kč
do oblíbených

KUTNÁ HORA • PODĚBRADY • PRAHA • STARÁ BOLESLAV • KOKOŘÍN • MĚLNÍK • HORA ŘÍP • KONOPIŠTĚ • LETECKÉ MUZEUM KBELY • VYŠEHRAD

Ubytování na jednom místě!

Doprava Autokarem
Strava Snídaně

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
KUTNÁ HORA • PODĚBRADY • PRAHA • STARÁ BOLESLAV • KOKOŘÍN • MĚLNÍK • HORA ŘÍP • KONOPIŠTĚ • LETECKÉ MUZEUM KBELY • VYŠEHRAD

1. den
Ráno odjezd z Brna do Kutné Hory. Prohlídka města s chrámem sv. Barbory (památka UNESCO). Možnost návštěvy Muzea stříbra nebo expozice ve Vlašském dvoře. Odpoledne odjezd do Poděbrad a procházka tímto lázeňským městem. Večer odjezd na ubytování u Staré Boleslavi.

2. den
Po snídani odjezd do Staré Boleslavi a zastávka u míst spojených s prvními Přemyslovci i smrtí sv. Václava. Prohlídka Baziliky, kaple Palladia země České a Klenotnice. Pokračování na hrad Kokořín, původně gotický hrad ze 14. stol., který byl ve 20. stol. romanticky přestavěn. Odpoledne zamíříme k dominantě Polabské nížiny, k hoře Říp. Vydáme se pěšky k románské rotundě sv. Jíří a sv. Vojtěcha, cíle každoroční svatojiřské pouti. K večeru odjezd k soutoku Labe a Vltavy, do Mělníka. Krátká procházka městem, vyhlídka na soutok řek. Večer návrat na ubytování.

3. den
Po snídani odjezd do Prahy. Prohlídka Starého Města a jeho historické části kolem Hradu – Strahovský klášter, Loreta, Hradčanské náměstí, chrám Sv. Víta, Hrad. Procházka přes Malou Stranu na Karlův most a Kampu. Volno na oběd. Odpoledne procházka centrem Nového Města – Staroměstské náměstí, Václavské náměstí a volno k návštěvě muzeí a výstav: Národní muzeum, Muzeum fantastických iluzí aj. K večeru odjezd z Prahy zpět na ubytování.

4. den
Po snídani odjezd do Kbel a od 10.00 hod návštěva Leteckého muzea, které patří k největším leteckým muzeím v Evropě. Po prohlídce přejezd ke Kongresovému paláci a procházka na
Vyšehrad, prohlídka hřbitova se Slavínem, prohlídka Baziliky sv. Petra a Pavla a výhledy na Vltavu. Odpoledne odjezd na jeden z nejkrásnějších českých zámků - Konopiště. Možnost prohlídky zámku, procházky kolem rybníka pod zámkem i zámeckým parkem a možnost návštěvy zámeckých skleníků. Večer návrat do Brna.

Cena zahrnuje
• dopravu klimatizovaným autobusem
• 3x ubytování ve 3* penzionu
• 3x snídaně
• průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 1.600 Kč
• pojištění storna zájezdu 96 Kč

Předpokládaná částka na vstupy cca 900 Kč.

Mapa