Zájezd Island - velký okruh pro pokročilé

do oblíbených
momentálně nejsou dostupné termíny
Obsazení pokoje
ZDARMA

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
KEFLAVÍK • vnitrozemská cesta F35 • pohoří KERLINGARFJÖLL • HVERAVELLIR • skansen GLAUMBAER • rybářský přístav SIGLUFJÖRDUR • AKUREYRI • vodopád GODAFOSS • jezero MÝVATN • pozorování velryb v HÚSAVÍKU • kaňon ÁSBYRGI • JÖKULSÁ Á FJÖLLUM • vodopád DETTIFOSS • vodopád HENGIFOSS • jezero LÖGURIN • přístav HÖFN • ledovcová laguna JÖKULSÁRLÓN • ledovce národního parku SKAFTAFELL • REYKJAVÍK

Novinka v naší nabídce, volně navazující na náš osvědčený zájezd „Island – mezi ledovci, sopkami a horkými prameny. Doporučujeme jej tedy těm, kteří chtějí poznávat další z mnoha přírodních krás tohoto podivuhodného sopečného ostrova.

Island je ostrov ležící v Severním Atlantiku v těsné blízkosti polárního kruhu. Své poloze v oblasti Středoatlantského hřbetu, na rozhraní dvou kontinentálních desek, kde se magma nachází velmi blízko pod povrchem, vděčí za mimořádně bohatou sopečnou aktivitu. S tímto souvisí i častý výskyt horkých pramenů a gejzírů. Typickým rysem zdejší krajiny je množství jezer a řek s mnoha vodopády. Zhruba 11 % ostrova je pokryto ledovci, pod nimiž jsou ukryty aktivní vulkány. Právě proto se i vžilo označení „Ostrov ohně a ledu“.

Doprava na Islandu a průvodce - Doprava bude zajištěna vozidlem 4x4 pro 8 osob+řidič. Z toho vyplývá, že maximální velikost skupiny bude 8 osob a přístup ke každému zákazníkovi naprosto osobní. Řidičem a průvodcem v jedné osobě bude pan Jan Smejkal, který se touto činností na Islandu zabývá již dlouhá léta, vždy po celou letní sezónu a za tu dobu měl příležitost se seznámit se všemi krásami, které tento ostrov nabízí.


Počasí je zde proměnlivé, severské, na jihozápadě zmírňované Golfským proudem s častějšími srážkami, provázených silným větrem. V plném létě slunce zapadá na necelé 2 hodiny, v nejhlubší zimě vydává skomíravé světlo sotva čtyři hodiny denně.


Historie ostrova je neméně zajímavá. Za jeho objevení a osídlení se zasloužili Vikingové převážně z Norska, kteří na svých lodích podnikali odvážné objevitelské cesty severním Atlantikem, přes Grónsko až do Severní Ameriky. Zdejší obyvatelé byli od pradávna nuceni vzdorovat drsnému podnebí, přírodním živlům i ničivým katastrofám. V dnešní době se Island řadí mezi země s nejvyšší životní úrovní. Na ostrově žije 350.000 obyvatel, z toho asi 2/3 v Reykjavíku a jeho blízkém okolí.


Vnitrozemí je neobydlené. Díky neexistenci průmyslu a jiných zdrojů znečištění si návštěvník na ostrově užívá nejčistšího vzduchu a vody. Island ochraně životního prostředí věnuje velkou pozornost.


Cesty do vnitrozemí jsou nezpevněné, s množstvím brodů. Často vedou pískem a lávovými poli, proto jsou určena výhradně pro terénní vozidla. Pro přepravu na ostrově využíváme výhod vozidla s pohonem všech kol, které nám umožňuje navštívit oblasti a místa běžným vozidlům nedostupná.

1. den
Odlet z Prahy v 21.55 hod., přílet na Island ve 23.50 místního času (o dvě hod. méně), ubytování v nedalekém penzionu.

2. den
Vydáme se na sever po vnitrozemské silnici F35, čekají nás výhledy na druhý největší ledovec Islandu Langjökull, jezero Hvítárvatn. Navštívíme geotermální oblast v pohoří Kerlingarfjöll (Pohoří čarodějnic), vykoupeme se v termálních pramenech Hveravellir. Kolem vnitrozemského jezera Blöndulón se přesuneme na sever ostrova.

3. den
Navštívíme starou farmu - skanzen Glaumbaer, rybářský přístav Siglufjördur. Dále navštívíme „hlavní město severu“ Akureyri. Akureyri je čtvrté největší město a také obec na Islandu, obec má však celý název Akureyrarkaupstaður. Akureyri se nachází při pobřeží fjordu Eyjafjörður a je obklopeno horami. Pokračovat budeme k vodopádu Godafoss. Voda řeky Skjálfandafljót padá z výšky 12 metrů a má šířku 30 metrů.

4. den
Dnes nás bude čekat jezero Mývatn – Komáří jezero vyplňuje starou ledovcovou trhlinu, zhrazenou lávovým potokem. Celé oblasti dominuje sopka Krafla se zajímanou kalderou. Dále uvidíme geotermální oblast Námaskard – oblast bahenních sopek, kráter Hverfjall – 420 m vysoký tufový prsten, jeskyni s malým termálním pramenem Grjótagjá. Uvidíme i lávové pole a roztodivné útvary vzniklé sopečnou činností před zhruba 2 tisíci let Dimuborgir.

5. den
Navštívíme přístav Húsavík, kde jsou nejlepší podmínky pro pozorování velryb, případně návštěva musea velryb (fakultativní akce), projdeme se kaňonem Ásbyrgi a řeky Jökulsá i Fjöllum, uvidíme nejmohutnější vodopád Islandu – Detifoss.

6. den
Zastavíme se na kávu na farmě Mödrudalur, což je nevýše položené obývané místo na Islandu, dál pokračujeme drsným vnitrozemím se zastávkou na koupání v údolí s horkým vodopádem, prohlédneme si vodní dílo a monumentální kaňon Kárahnjúkar.

7. den
Vystoupáme k třetímu nejvyššímu vodopádu Hengifoss, poté se vydáme do jihovýchodních fjordů. Tato panoramatická cesta lemující mořské pobřeží patří k jedněm z nejkrásnějších, den zakončíme u jednoho z největších lákadel JV pobřeží – ledovcové laguny Jökulsárlón.

8. den
Návštěva NP Skaftafell s jeho ledovci, přesun na prohlídku nejsevernějšího hlavního města Reykjavíku a odsud ve večerních hodinách odjezd na letiště k odbavení.

9. den
Odlet z letiště Keflavík v 00.40 hod., přílet do Prahy v 06:25 hod.

Změna programu vyhrazena dle pokynů průvodce, v případě nenadálých událostí nebo špatného počasí !!

Cena zahrnuje
• letenku Praha - Island – Praha
• dopravu autem s pohonem všech kol pro 8 osob+řidič po Islandu
• služby řidiče a průvodce po Islandu v jedné osobě
• 7x ubytování v penzionech nebo chatkách, dvoulůžkové pokoje, společné sociální zařízení

Cena nezahrnuje
• vstup do skanzenu, muzea – 2x 1500 ISK (cca 2x 250 Kč) – nepovinné
• pozorování velryb cca 11000 ISK (2000 Kč) – nepovinné
• projížďka obojživelným vozidlem po ledovcové laguně cca 5900 ISK (1000 Kč) - nepovinné
• pojištění léčebných výloh a storna do 50.000 Kč 890 Kč
• Připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény 540 Kč

Mapa

souřadnice nejsou zadané