Zájezd VELKÝ OKRUH SICÍLIÍ pro milovníky vína a dobrého jídla

do oblíbených
momentálně nejsou dostupné termíny
Obsazení pokoje
ZDARMA

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
PALERMO • MONREALE (UNESCO) • CEFALU (UNESCO) • SYRAKUSY • ETNA (UNESCO) • TAORMINA (UNESCO) • LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO) • PIAZZA ARMERINA (UNESCO) • AGRIGENTO (UNESCO) • ERICE

1. den
Odlet z Prahy (za příplatek transfer z Brna), cestou na ubytování v Palermu vyjedeme na nádherné poutní místo Monte Pelegrino se svatyní ve skále a s výhledem na celý palermský záliv. Večeře, nocleh.

2. den
Po snídani navštívíme hlavní město ostrova Palermo, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu, památek baroka ze španělského období a klikatých uliček starého města. Prohlédneme si Normanský palác s Palatinskou kaplí – bývalý královský zámek připomínající pevnost i monumentální katedrálu, v jejíž kapli se zde nachází schránka s ostatky patronky města. Přejedeme do Monreale shlížejícího na sicilskou metropoli, kde už více než 800 let stojí katedrála, která je skutečným klenotem mezi sicilskými památkami. Při návštěvě si obklopeni její mozaikovou výzdobou budeme připadat jako v pohádce – mozaiky v katedrále zabírají plochu více než 6.000 m², a jsou tak největší mozaikovou plochou na Sicílii a zároveň největší sbírkou středověkých křesťanských mozaik na světě. Vinařský region Sicílie je se svými celkovými 26 tisíci km² jedním z největších, nejstarších a nejvýznamnějších vinařských regionů Itálie. A ani my si nesmíme nechat ujít příležitost tato vynikající vína s vysokým obsahem alkoholu a typickým aroma v jednom z místních vinařství v oblasti Monreale ochutnat. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

3. den
Po snídani se vydáme na celodenní výlet. Kdo miluje zachovalá městečka a úzké uličky se spoustou obchůdků a kaváren, ten si jistě zamiluje Cefalù. Tento klenot Sicílie leží na severním pobřeží pod téměř kolmou skalní stěnou la Rocca, na které kdysi stával antický chrám. Projdeme se středověkým centrem se středověkou prádelnou a impozantní katedrálou z 12. stol. s dvojicí hranatých věží, která spolu s monrealskou patří mezi katedrály s nejlépe dochovanou vnitřní mozaikovou výzdobou. Jižně od Cefalù se ve vnitrozemí ostrova rozprostírá přírodní park Madonie s druhou nejvyšší horou Sicílie Pizzo Carbonara (1.979 m). Zde poblíž horského městečka Castelbuono se budeme kochat pohledy na krajinu s vinicemi na slunných svazích. V místě bývalého opatství se nachází modelové vinařství s prvotřídní restaurací, které produkuje více než patnáct různých vín, která jsou certifikované buďto jako organická nebo biodynamická. Na terase s nádhernými výhledy ochutnáme vína ze sortimentu typických sicilských bílých a červených vín – Grillo a Nero d‘Avola. V pozdním odpoledni se vrátíme do Palerma, večeře, nocleh.

4. den
Po snídani pojedeme na jihovýchod ostrova. Na ochutnávku se zastavíme ve vinařství s dlouholetou rodinnou tradicí, které zotavilo ztracenou chuť Moscato di Siracusa a původní sicilskou odrůdu Nero d‘Avola. Ochutnávka vytváří lahodný celek s lehkým obědem (6 druhů chuťovek a desert). Jako v Trnkově Zahradě si budeme připadat ve starobylém zámečku s pomerančovou zahradou, kterou se můžeme volně procházet – tak vypadá toto vinařství. Poté již pojedeme za památkami města Syrakusy, jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie. Navštívíme archeologický areál s řeckým divadlem, jedním z největších a nejlépe dochovaných antických divadel na světě, římským amfiteátrem, jeskyní uměle vytesanou do skály nazývanou Dionýsovo ucho aj. Přejedeme přes most Ponte Nuovo a navštívíme starou část města na ostrově Ortygia s mnoha paláci ozdobenými krásnými balkóny, Apollónovým chrámem, který je nejstarším dórským chrámem na Sicílii, Aretušiným pramenem opěvovaným Vergiliem i příjemnou pobřežní promenádou s krásnými výhledy na přístav a na Etnu. Ubytujeme se v oblasti Catania/Taormina, večeře, nocleh.

5. den
Po snídani navštívíme nejvyšší horu Sicílie a největší činnou sopku Evropy, Etnu. Autobusem vyjedeme do Rifugia Sapienza, kde se můžeme procházet krátery hýřícími nejrůznějšími barvami, občerstvit se v horské chatě, ochutnávat tradiční speciality nebo nakoupit suvenýry. Zájemci mohou vyjet lanovkou až pod samotný kráter této aktivní sopky do výšky 2.900 m a džípy až na zasněžený vrchol. Odpoledne věnujeme Taormině, antickému městu založenému Řeky již ve 4. stol. př. n. l. Dnes vyhlášené klimatické lázně jsou považované pro svou jedinečnou polohu na terase nad mořem za jedno z nejkrásnějších míst Itálie. Prohlédneme si druhé největší řecké divadlo na Sicílii s vynikající akustikou, kde se dodnes pořádají představení klasických děl, budeme mít čas i na nákupy suvenýrů v uličkách města a posezení u skleničky vína v jedné z množství lákavých zahrádek. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.

6. den
Lodní výlet na dva z Liparských ostrovu – hlavní ostrov Lipary a ostrov Vulcano. Z přístavu Milazzo se vydáme na plavbu kolem krásného pobřeží těchto ostrovů sopečného původu, kde můžeme pozorovat nejen pemzové jámy a bílé pláže, ale také charakteristickou barvu způsobenou čistotou mořského dna. Prohlédneme si hlavní město ostrovů Lipary. Potom poplujeme na ostrov Vulcano, kde si můžeme vyzkoušet koupel v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z černého sopečného písku a koupat se v moři vyhřátém fumarolami – sopečnými výpary. Možnost poobědvat v místní restauraci. Odpoledne se vydáme na plavbu kolem Liparských ostrovů – skalní útvar Fraglioni, jeskyně andělů, jeskyně Cavallo, Lví skála a další. Před návratem do přístavu se pokocháme pohledem na malebnou vesničku Gelso se starověkým majákem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.

7. den
Dnešní den začneme návštěvou barokního městečka Piazza Armerina, poblíž něhož se nachází Villa Romana del Casale, unikátní římská vila ze 4. stol., která byla ve 12. stol. pohřbena pod nánosy bahna a znovuobjevena ve 20. stol. Odpoledne zavítáme do údolí nejznámějších řeckých chrámů v Agrigentu, v době své největší slávy „nejkrásnějšího města smrtelníků“. Projdeme se antickou částí města s nejstarším chrámem Herkulovým, dórským chrámem svornosti, který je nejlépe zachovalým řeckým chrámem v Itálii, Junoniným chrámem a oblastí pozůstatků dalších téměř 20 antických chrámů. Ubytování v Agrigentu, večeře, nocleh.

8. den
Po snídani odjedeme na západ Sicílie, kde se po projetí příkrých serpentin dostaneme do pitoreskního městečka Erice založeného již v dobách řecké kolonizace ostrova. Je obehnáno zdí s baštami a protkáno spletí úzkých dlážděných uliček lemovaných kamennými domky, které jsou nalepeny jeden na druhém. Nádhernými výhledy do kraje a symbolickým přípitkem těžkým dezertním vínem Marsala se rozloučíme s kouzelnou Sicílií. Přejezd na letiště do Trapani, odpoledne odlet do Prahy (transfer do Brna za příplatek).

Cena zahrnuje
• let Praha - Trapani - Praha
• letištní taxy a palivový příplatek
• odbavené zavazadlo do 15 kg
• dopravu klimatizovaným autobusem dle programu
• 7× ubytování ve 2lůžkových pokojích v hotelech 3*
• 7× snídani
• 7× večeři (3 chody a 0,25 l vína)
• 2× ochutnávku vín s občerstvením
• 1× ochutnávku vín s obědem
• výlet lodí na Liparské ostrovy
• průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 5.690 Kč
• transfer Brno – Praha – Brno 800 Kč
• pobytové taxy (hradí se na místě v EUR)
• pojištění léčebných výloh a storna 490 Kč

Mapa