39,27

Zájezd Norsko - krásy jihozápadních fjordů autobusem + letecky

od 35 590 Kč
do oblíbených

HIRTSHALS • GRIMSTAD • LINDESNES • FLEKKEFJORD • LYSEFJORD • PREIKESTOLEN • STAVANGER • BERGEN • TVINDEFOSS • SOGNERFJORD • JOSTEDALSBREEN • DALSNIBBA • GEIRANGER • ORLÍ STEZKA • CESTA TROLŮ • ROMSDALNEN • GUDBRANDSDALEN • LILLEHAMMER • OSLO

Poznávací zájezd autobusem tam, letecky zpět do Prahy!

2x večeře v ceně!

Možnost obědu na trajektu!

Možnost večeří v místě ubytování!

Doprava Autokarem
Strava Dle programu

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
Poznávací zájezd do nejkrásnějších partií Norska s kombinovanou dopravou busem a letecky. Cestu k pobřeží Norska absolvujeme denním 3,5 hod. trajektem do norského Larviku s možností oběda na palubě. Cesta zpět do Prahy je připravena letecky z Osla. Navštívíme jižní pobřeží Norska s nespočtem bílých městeček ve skalnatých zátokách, Stavanger - vstupní bránu do oblasti jihozápadních fjordů, norskou ikonu krásný Lysefjord s vyhlášenou vyhlídkou Preikestolen, čeká nás atraktivní plavba podél členitého západního pobřeží do Bergenu. Vyjdeme k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, shlédneme nádherné přírodní scenérie největšího norského fjordu Sognefjord. Prohlédneme si Bergen s unikátními hanzovními domy, čtvrť Bryggen, vyjedeme na vyhlídku Fløyen. V druhé části zájezdu nás čekají monumentální soutěsky, městečka, fjordy, vodopády a legendární „Zlatá cesta severu“ vč. vyhlášeného Geirangerfjordu, Dalsnibby, Orlí stezky nebo cesty Trollů. Po celou dobu zájezdu budeme ubytování v příjemných hotelích a jednou v hostelu, vždy ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím a bohatou snídaní. V ceně zájezdu jsou i dvě večeře.

HIRTSHALS • LARVIK • GRIMSTAD • MAJÁK LINDESNES • FLEKKEFJORD • EGERSUND • STAVANGER • LYSEFJORD • VYHLÍDKA PREIKESTOLEN • BERGEN • VOSS • TVINDEFOSS • SOGNEFJORD • JOSTEDALSBREEN • BRIGSDALSBREEN • DALSNIBBA • GEIRANGERFJORD • ORLÍ STEZKA • CESTA TROLLŮ • STĚNA TROLLŮ • SOUTĚSKA ROMSDALEN • ÚDOLÍ GUDBRANDSDALEN • LILLEHAMMER • OSLO

1. den
Odjezd z ČR v podvečerních hodinách přes Německo do Dánska (hrancie ČR – Německo cca v 20:00 hod.).

2. den
Ráno příjezd do Hirtshalts, před naloděním na trajekt do Norska, dle časových možností, krátká prohlídka městečka. V poledních hodinách odjezd trajektem do Skandinávie (plavba cca 3,5 hod.), vylodění v norském Larviku, ubytování v příjemném hotelu v blízkosti Larviksfjordu.

3. den
Poznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech. Město Grimstad, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják Lindesnes najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu Skagerrak, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město Flekkefjord se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů pokračujeme do Stavangeru, kde se na 2 noci ubytujeme v hotelu.

4. den
Poznávání krásy Lysefjordu. Supermoderním podmořským tunelem Ryfast odjedeme ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině Preikestolen – Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne nás čeká prohlídka zachovalého historického centra města Stavanger s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.

5. den
Brzy ráno opustíme hotel a již v 7:00 hod. budeme odplouvat trajektem podél členitého západního pobřeží Norska do Bergenu, kde se vylodíme krátce po poledni. Odpoledne pak máme možnost výšlapu (možný i výjezd lanovkou) na horu ULRIKEN (643 m), za což nám bude odměnou fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy. Večer ubytování v hotelu.

6. den
Po snídani se vydáme za poznáním historického centra města Bergen(UNESCO). Zažijeme neopakovatelnou atmosféru trhu, uvidíme unikátní hanzovní domy Bryggen (UNESCO), středověké kostely, starou čtvrť dřevěných domů Gamle Bergen, máme možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen s výhledem na centrum města. Rovněž můžeme navštívit zdejší známé akvárium. Odpoledne opustíme Bergen, abychom se večer ubytovali v okolí města Voss.

7. den
Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km). Toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Horským údolím pak podnikneme výšlap k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen, resp. k jeho nádhernému ledovcovému splazu Brigsdalsbreen. Ubytování v hotelu a večeře v ceně zájezdu.

8. den
Dnes nás čeká tzv. ZLATÁ CESTA SEVERU. Po snídani vyjedeme do horského sedla s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba(1440 m). Při dobré viditelnosti se nám otevřou úchvatné výhledy na fjord Geiranger, z jehož strmých stěn padají desítky mohutných vodopádů, z nichž nejznámější jsou vodopády Sedm sester, Nápadník a Naděje. Přijedeme do městečka Geiranger, ležícího na břehu romantického Geirangerfjordu(UNESCO). Jeho krásy nejlépe oceníme během vyhlídkové plavby. Poté budeme autobusem pokračovat Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a budeme pokračovat k věhlasné Cestě Trollů – Trollstigveien, která úchvatnými přírodními scenériemi překonává 11 serpentinami výškový rozdíl 800 m. Příjezd na ubytování do hotelu, večeře v ceně zájezdu.

9. den
Zastávka u pověstné převislé Stěny Trollů. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský Lillehammer, ležící u největšího norského jezera Mjösa. K večeru příjezd do Osla, večerní prohlídka města, ubytování v hotelu.

10. den
V závislosti na let. řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
• dopravu lux. klim. busem
• leteckou dopravu Oslo - Praha vč. letištních tax
• transfer na letiště
• trajekt do Skandinávie
• trajekt Stavanger - Bergen
• vnitrostátní trajekty
• 8x ubytování – 7x 2lůžkové pokoje v hotelu*** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, 1x 2lůžkové pokoje v hostelu***/** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím
• 8x bohatou snídani převážně bufetovou formou
• 2x večeře v hotelu
• průvodce CK.

Cena nezahrnuje
• 1lůžkový pokoj 8.800 Kč
• 5x večeře v místě ubytování (min. 10 os.) 4.000 Kč
• 1x oběd na trajektu do Larviku 800 Kč
• vyhlídkovou plavbu Geirangerfjord
• vstupné, fakult. služby,
• a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“,
• v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650 Kč/os.
• komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 30.000 Kč 590 Kč
• komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna 50.000 Kč 890 Kč
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč

Mapa

Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personal cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.