27

Zájezd To nejlepší z Peru

od 89 770 Kč
do oblíbených

LIMA • AREQUIPA • CHIVAY • COLCA VALLEY • CRUZ DEL CONDOR • PUNO • JEZERO TITICACA • RAQCHI • ANDAHUAYLILLAS • CUSCO • SACRED VALLEY • CHINCHERO • SOLNÉ TERASY MARAS • MORAY • OLLANTAYTAMBO • AGUAS CALIENTES • MACHU PICCHU • CUSCO • LIMA

Odlet z Prahy!

Zájezd s českým průvodcem!

Doprava Letecky
Strava Snídaně

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
LIMA • AREQUIPA • CHIVAY • COLCA VALLEY • CRUZ DEL CONDOR • PUNO • JEZERO TITICACA • RAQCHI • ANDAHUAYLILLAS • CUSCO • SACRED VALLEY • CHINCHERO • SOLNÉ TERASY MARAS • MORAY • OLLANTAYTAMBO • AGUAS CALIENTES • MACHU PICCHU • CUSCO • LIMA

Zájezd s českým průvodcem


Zájezd je možno zajistit i v jakémkoliv jiném termínu dle individuálních požadavků a volných letenek.
Průvodcovské služby jsou při individuálním zájezdu zajištěny místními průvodci v anglickém, německém nebo jiném světovém jazyku. Kalkulaci zpracujeme na vyžádání.

1. den
Ráno odlet z Prahy do Limy (jeden přestup v Evropě). Večer přílet do Limy, transfer do hotelu, ubytování.

2. den
Po snídani projížďka hlavním městem Lima a procházka koloniálním centrem s centrálním náměstím založeným roku 1535 Franciscem Pizarrem s radnicí, katedrálou, klášterem sv. Františka, vládním palácem i dalšími ukázkami koloniální architektury. Uvidíme i moderní čtvrti San Isidor a Miraflores s krásnými výhledy na Tichý oceán. Odpoeldne transfer na letiště a odlet do jednoho z typických koloniálních měst Peru - Arequipa. Po příletu transfer do hotelu. Nocleh v Arequipě.

3. den
Celodenní pobyt ve městě na úpatí And, nazývaném "bílé město". Návštěva tržiště San Camilo a seznámení s místní produkcí od zeleniny a ovoce, přes masa až po léčivé bylinky. Dále centrální náměstí s katedrálou a návštěva typické čtvrti Yanahuara s krásným výhledem na město a jeho okolí, kterému dominují masívy vulkánů Misty, Chachany a Pichu-Pichu. Prohlídka kláštera sv. Kateřiny, jednoho z nejvýznamnějších náboženských objektů v Peru, otevřeného po 400 letech i pro turisty. Odpoledne volno k procházkám, odpočinku, posezením a aklimatizaci před stoupáním do hor. Nocleh v Arequipě.

4. den
Po snídani odjezd z Arequipy do hor, krajinou stráženou zasněženými vulkány, s pampami a původními vesnicemi až do údolí Colca Valley. Zastávka v národní rezervaci Aguada Blanca, domovině lam guanaco, alpaca i vicuňa. Dále pokračování podél kráteru Chucura Volcano až k vyhlídce Mirador de los Andes ve výšce 4.900 m n.m. s jedinečnými pohledy na okolní masívy And. Přejezd do města Chiway ležícího na začátku údolí Colca. Oběd v místní restauraci, odpoledne možnost návštěvy trhu v Chivay nebo koupání ve zdejších termálních pramenech. Ubytování v hotelu v Chiway.

5. den
Brzy ráno odjezd k jednomu z nejkrásnějších míst andského pohoří, vyhlídku Kříž kondora - Mirador Cruz del Condor. Dechberoucí vyhlídky s možností spatření i největšího ptáka na světě, kondora, který zde často krouží nad údolím. Odsud se naskýtají také krásné pohledy na jeden z nejhlubších kaňonů na světě (hloubka 4.160 m). Průjezd touto jedinečnou krajinou s koloniálními vesničkami, všudypřítomnými terasovitými políčky, údolím Colca na jedné straně a masívy vulkánů na straně druhé. Zastávka v koloniálním městečku Macca, které si zachovalo svůj původní ráz. Odpoledne odjezd do Puna na břehu jezera Titicaca, ubytování v hotelu.

6. den
Celodenní výlet lodí na jezero Titicaca, které tvoří hranici s Bolívií a má přes 30 ostrovů. Plavba po jezeře a návštěva rákosových ostrovů Uros Islands, kde žije několik stovek obyvatel. Ostrovy jsou vytvořeny ze svázané slámy kladené na sebe. Na největším z ostrovů je několik budov vytvořených také ze slámy, jako je škola, pošta a obchody se suvenýry. Odpoledne návštěva ostrova Taquile s krásnými výhledy z jeho kopců a všudypřítomnou textilní výrobou, kterou se zabývají místní obyvatelé. Oběd na ostrově. Večer návrat do Puna na ubytování v hotelu.

7. den
Po snídani odjezd autobusem z Puna do Cusca přes Andy a působivou krajinou náhorní roviny Alteplano. Cestou oběd a zastávka v typických vesnicích: Pucara - prohlídka muzea preincké kultury, Raqchi - návštěva aecheologického naleziště jedné z nejvýznamnějších vojenských základen Inků a Andahuaylillas - prohlídka jednoho z nejkrásnějších barokních kostelů v Peru nazývaného pro svou bohatou výzdobu Sixtinskou kaplí And. Večer příjezd do Cusca, ubytování v hotelu.

8. den
Pobyt v Cuscu, Dopoledne prohlídka hlavního centra říše Inků, města Cusco a jeho okolí. Pěší procházka centrem města – návštěva katedrály i chrámu Koricancha zasvěceného bohovi slunce. Návštěva jedné z největších inckých staveb – pevnosti Sacsayhuaman vystavěné nad městem. Procházka pozůstatky inckých areálů Kenko, Puca Pucara a Tambomachay. Odpoledne volno k procházkám a posezením. Nocleh v Cuscu.

9. den
Celodenní výlet do Sacred Valley, nejposvátnějšího území říše Inků. Dopoledne návštěva městečka Chinchero s typickým vesnickým trhem a původními obyvateli. Dále přejezd do oblasti solných teras Maras, jednoho z nejzajímavějších a nejúchvatnějších míst v Provincii Cusco. Tisíce políček na zachycování soli zasazených v divokém horském údolí u obce Maras vám vyrazí dech. Poté zastávka u původního výzkumného zemědělského centra Inků teras Moray, kde se seznámíme s neuvěřitelnými znalostmi a schopnostmi Inků. Oběd v místní restauraci a přejezd do vesnice Ollantaytambo se strmými inckými terasami, návštěva incké pevnosti, která je nejzachovalejší ukázkou inckého urbanismu. Procházka chrámovou oblastí s úžasnými kamennými stavbami a šesti obrovskými monolity tvořícími Chrám slunce. Dále přejezd na vlakové nádraží a odjezd vlakem do vesnice Aguas Calientes, která se nachází přímo pod Machu Picchu. Večer ubytování v hotelu.

10. den
Brzy ráno odjezd autobusem k areálu Machu Picchu. Ubytování přímo pod areálem umožní pohodlnou prohlídku ještě před příjezdem vlaku s většinou turistů. Prohlídka slavného inckého osídlení, které se zachovalo bez lidského zásahu v původním stavu. Osídlení je nádherně umístěno mezi vrcholky hor s úžasnými výhledy do údolí. Fakultativně možnost výstupu na vrchol Machu Picchu s krásným výhledem na celý areál a horu Huayna Picchu. Odpoledne návrat autobusem nebo pěšky do údolí a procházka městem Aguas Calientes s možností vyzkoušení zdejších teplých pramenů. Nocleh v Aguas Calientes.

11. den
Po snídani odjezd vlakem a autobusem zpět do Cusca. Odpoledne volno a pokračování procházek jedním z nejkrásnějších měst na světě se španělskou koloniální architekturou vystavěnou na mohutných inckých základech. Nocleh v Cuscu.

12. den
Ráno transfer na letiště a odlet do Limy. Dle časových možností návštěva muzea Larco s unikátními sbírkami připomínajícími více než 3 000 roků dlouhou historii Peru. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Limy do Evropy.

13. den
Přestup v Evropě a večer přílet do Prahy.

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu do Peru a zpět
• letištní taxy a zavazadlo k odbavení
• dva přelety v Peru vč. tax a zavazadla
• transfery z letiště do hotelu a zpět
• 11× ubytování se snídaní ve 3* hotelech
• 5× oběd
• výlety a pozemní dopravu v Peru dle programu
• projížďku lodí po jezeře Titicaca
• vlak z Ollantaytamba do Aguas Calientes a zpět
• výjezd autobusem na Machu Picchu a zpět
• služby místních průvodců v Peru
• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 11.700Kč
• fakultativní výstup na vrchol hory Machu Picchu 2.500 Kč
• pojištění léčebných výloh a storna do 80.000 Kč 2023 Kč
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Svět 590 Kč

Předpokládané náklady na vstupy v Peru 220 USD.

Mapa