Zájezd Atény a Apollónovo pobřeží - letecky

do oblíbených
momentálně nejsou dostupné termíny
Obsazení pokoje
ZDARMA

Filtr

Cena od
Objednat

1. den
Odlet z Prahy do Atén (za příplatek transfer z Brna). Odpoledne přiletíme do Atén, transfer do hotelu, ubytování. Večer pojedeme metrem k antické agoře a odtud si vyšlápneme na nejvyšší kopec v Aténách (147 m) zvaný Filoppápos, který skýtá nádherný výhled na Akropoli a celé Atény a je vyhledávaným místem k pozorování západu slunce a nočního nasvíceného města.

2. den
Po snídani podnikneme celodenní autobusový výlet, který nás povede po turisticky nejrušnějším Attickém pobřeží mezi Aténami a mysem Sounion, kterému se také říká Apollónovo pobřeží podle malého Apollónova chrámu ve Vouligmeni. Projíždět budeme kolem členitého pobřeží se zlatavými písečnými plážemi, nížinami a lesy až k cíli naší cesty – mysu Sounion. Jeho dominantou je Poseidonův chrám z 5. stol. př. n. l. – 16 impozantních bělostných mramorových sloupů tyčících se 60 metrů nad hladinou Egejského moře. Cestou zpět se zastavíme v Saronském zálivu, abychom navštívili jeden z nejdůležitějších středomořských přístavů Pireus. Návrat do hotelu, nocleh.

3. den
Po snídani se vydáme k prozkoumávání starověkých Atén. Metrem odjedeme k antickému hřbitovu Kerameikós, odkud vedla Svatá cesta až k Akropoli. I my se touto cestou vydáme a půjdeme přes řeckou a římskou agoru se slavnou věží větrů, uličkami romantické čtvrti Monastiráky až na starověkou Akropoli s archeologickým muzeem a antickými divadly. Odpoledne si můžeme vychutnat uměleckou atmosféru starobylé Plaky s labyrintem uliček a katedrálou Mitrópoli, množstvím obchůdků se starožitnostmi i suvenýry, byzantských kostelíků a muzeí, posedět si v některé z taverniček a pozorovat kolorit místních starousedlíků i pouliční malíře zachycující půvab této čtvrti. Jen pár kroků od Plaky se nachází i chrám boha Dia, kam se ve svém volnu můžeme podívat. Večer se projdeme do uliček Psiri – Mekky barů, kaváren, ouzerií a taveren, kde dodnes můžeme poslouchat hráče buzuki zpívající teskné písně původních obyvatel této čtvrti zvané Rembetika. Nocleh.

4. den
Po snídani se budeme věnovat především novodobým Aténám. Prohlídku začneme souborem univerzitních budov. Národní knihovna, Aténská univerzita i Aténská akademie tvoří komplex překrásných neklasicistních paláců. Na náměstí Syntagmy se podíváme na výměnu stráží u hrobu neznámého vojína, uvidíme i budovu Parlamentu a Prezidentský palác. Projdeme se dřívějšími královskými zahradami, dnes známými jako Národní park. Odpoledne budeme moci navštívit některé z unikátních aténských muzeí – Byzantské muzeum, Muzeum kykladského umění nebo Muzeum Benákise. Můžeme se toulat uličkami staré městské čtvrti Monastiráki, kde se prolíná atmosféra antických rozvalin se vzrušeným smlouváním na trhu nebo se vydat na prohlídku Národního archeologického muzea, které patří k nejvýznamnějším na světě a ukrývá takové skvosty, jako je mykénské zlato, obrovskou kolekci skulptur, hrnčířských výrobků a šperků. Návrat do hotelu, nocleh.

5. den
Po snídani budeme mít možnost k nákupu posledních suvenýrů nebo si můžeme vychutnat skleničku Metaxy na rozloučenou a těšit se na další návštěvu tohoto města s fantastickou atmosférou současnosti a antiky. Odjezd na letiště a odlet zpět do Prahy (transfer do Brna za příplatek).

Mapa

souřadnice nejsou zadané