Zájezd Skotsko - nádherné dobrodružství

do oblíbených
momentálně nejsou dostupné termíny
Obsazení pokoje
ZDARMA

Filtr

Cena od
Objednat

1. den
Odlet z Prahy do Edinburghu. Ubytování v hotelu a odpoledne první část prohlídky Edinburghu (dle příletového času) – hrad se skotskými korunovačními klenoty, hlavní třída starého města Royal Mile. Večer návrat do hotelu místní dopravou

2. den
Po snídani odjezd na poloostrov Fife do světově proslulého domova golfu, St. Andrews. Možnost návštěvy muzea golfu nebo hradu ze 13. století s vyhlídkou na Severní moře, zříceniny kdysi největší skotské katedrály, která dodnes svědčí o její středověké nádheře, nebo jen procházek starobylými uličkami. Odpoledne přejezd na východní pobřeží Skotska, zastávka v původně rybářské vesnici Stonehaven s malebným přístavem a u impozantního hradu Dunnottar, rozlehlé zříceniny vystavěné na skalisku 50 m nad mořem. Pohled na tento hrad každého uchvátí a patří k nejčastěji fotografovaným motivům ve Skotsku. Ubytování na východním pobřeží Skotska.

3. den
Ráno odjezd k hradu Fyvie, který je nejlepší ukázkou skotské šlechtické architektury. Jeho pět věží uchovává památku na pět století skotské historie. Zastávka s venkovní prohlídkou hradu a jeho okolí. Dále průjezd oblastí Speyside, světově proslulou svými palírnami whisky. Tato trasa bývá nazývána Malt Whisky Trail a na mnoha místech spatříme kromě krásné krajiny i typické komíny palíren připomínající pagody. Samozřejmě nezapomeneme některou z palíren navštívit, abychom se dozvěděli něco o výrobě whisky a také ji ochutnali. Odpoledne přejezd do nejsevernější části Skotska na ubytování.

4. den
Pobyt v Thursu, nejsevernějším městě britského kontinentu, procházky starým městem, podél pobřeží po Victoria walk s krásnými výhledy na orknejský ostrov Hoy či ústí řeky Thurso s ruinami hradu, návštěva místního muzea. Fakultativně celodenní výlet na Orknejské ostrovy: Trajekt lodí a okružní jízda po ostrově s návštěvou slavných prehistorických lokalit Skara Brae, Ring of Brodgar se slunečním kruhem z doby okolo roku 3 000 př. n. l., oblasti u vesnice Stenness s menhiry i hlavního centra ostrovů Kirkwallu se zajímavou architekturou a strmými uličkami. Návštěva ostrovů nabídne i možnosti pozorování jedinečné flóry a fauny, ať již během trajektu či okružní jízdy a upoutá svou atmosférou blízkou návštěvě norských fjordů. Odpoledne trajekt zpět na pevninu a návrat na ubytování. (V případě špatného počasí či změn jízdního řádu trajektové přepravy si vyhrazujeme právo upravit program tohoto dne).

5. den
Odjezd k jezeru Loch Ness, projížďka kolem jezera se zastávkou u zřícenin hradu Urquhart s nezapomenutelnými výhledy na jezero a okolní krajinu. Návštěva malebného městečka Fort Augustus s opatstvím, krásným výhledem na jezero Loch Ness a zajímavým systémem zdymadel na Kaledonském kanále nazvaném Neptunovo schodiště. Možnost projížďky po jezeru Loch Ness. Odjezd na ubytování

6. den
Celodenní výlet krajinou jezer, hor a zálivů sahající od národního parku Loch Lomond a Trossachs až po západní pobřeží Skotska. Tato oblast je považována za nejhezčí ukázku typické skotské krajiny. Přejedeme k jezeru Loch Lomond, které je největším sladkovodním jezerem Velké Británie a zastavíme se ve vesnici Luss s oblíbenou pláží na břehu jezera i malebnými domky z 18. a 19. stol. Možnost projížďky lodí po jezeře Loch Lomond. Okolo poledne se vydáme hornatou krajinou na západ k jezeru Loch Fyne, nejdelšímu mořskému jezeru ve Skotsku. Na jeho západním břehu se zastavíme ve vesnici Inverray s hradem Inverray Castle vystavěným v neogotickém stylu s barokními a viktoriánskými prvky a rozsáhlým parkem. Budeme pokračovat podél západního břehu jezera Loch Fyne, k jezeru Loch Gilp a dále na západní pobřeží Skotska. Zde se zastavíme ve vesnici Arduaine na příjemnou procházku rozsáhlými pobřežními zahradami plnými rododendronů, azalek, magnolií a další typické flory. Poté přejedeme do města Oban s typickým přístavem, odkud vyjíždí trajekty na sousední ostrovy či palírnou whisky značky Oban. Večer návrat na ubytování.

7. den
Ráno odjedeme skotskou krajinou s vysokými horami, říčkami i vřesovišti do města Stirling, bývalého královského města s mohutným hradem. Procházka malebnými uličkami starého městečka a možnost prohlídky hradu. Po poledni odjezd do Edinburghu. Odpoledne pokračování prohlídky města – zámek Holyrood House – skotské sídlo anglické královny, Scotch Whisky centrum, Skotská národní galerie aj. Podvečerní procházka centrem Edinburghu, možnost posezení v typických skotských hospůdkách se skotskou hudbou. Večer odjezd na ubytování u Edinburghu.

8. den
Ráno transfer na letiště a odlet do Prahy. Přílet do Prahy.

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu do Edinburghu a zpět vč. tax
• dopravu autobusem ve Skotsku
• 7× ubytování ve 2–3* hotelech se snídaní (nejsou možné 3-lůžkové pokoje)
• průvodcovské služby

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 9100 Kč
• 4x večeře (3. a 6. den) 1800 Kč
• fakultativní výlet na Orknejské ostrovy 1800 Kč
• komplexní pojištění ERV včetně léčebných výloh a storna storno 50.000 Kč 890 Kč
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa 290 Kč
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény 540 Kč

• Předpokládaná částka na vstupy cca 90 GBP

Mapa