27

Zájezd Vietnamem od Mekongu až do Sapy

od 67 770 Kč
do oblíbených

SAIGON • DELTA MEKONGU • HUE • DANANG • BANA HILLS • HOI AN • MY SON • MRAMOROVÉ HORY • HANOJ • HALONG BAY • SAPA

Letecký poznávací zájezd z Prahy!

Ubytování v hotelech 3*-4*!

3x oběd a 1x večeře dle programu v ceně!

Doprava a výlety dle programu v ceně!

Výjezd lanovkou na Fansipan v ceně!

Skupina min. 8 osob!

Doprava Letecky
Strava Snídaně

Filtr

Cena od
Objednat

Popis
SAIGON • DELTA MEKONGU • HUE • DANANG • BANA HILLS • HOI AN • MY SON • MRAMOROVÉ HORY • HANOJ • HALONG BAY • SAPA

Doprava
Doprava do Vietnamu bude zajištěna leteckou společností Qatar Airways
Předpokládaný letový řád (místní časy):
Qatar Airways
Praha - Doha 08:40-16:30, Doha - Saigon 20:05-07:15
Hanoj - Doha 19:10 - 23:20, Doha - Praha 02:00-06:30
Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg (při vnitrostátních letech 20 kg) a jedno příruční zavazadlo do 8 kg.

1. den
Dopoledne odlet z Prahy do Doha (cca 5,5 hod letu), přestup a večer odlet do Saigonu (cca 6,5 hod letu).

2. den
Ráno přílet do Saigonu, uložení zavazadel, procházka centrem Saigonu, které je kombinací supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky. Uvidíme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Poté návštěva bývalého prezidentského paláce. Volno na oběd, po obědě ubytování a odpočinek.

3. den
Po snídani odjezd do delty řeky Mekong. Program začne plavbou povodím Mekongu se zastávkami na ostrovech, kde můžeme pozorovat výrobu rýžových produktů, kokosového cukroví, pěstování tropického ovoce i s jeho ochutnávkou i návštěva medové farmy, ke ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka po menších kanálech řeky, kde si budeme moci vychutnat krásy okolní krajiny. Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva a palmových listů a budeme moci pozorovat každodenní aktivity místních zemědělců. Po projížďce povodím řeky zastávka na oběd, kde ochutnáme místní speciality. Odpoledne návrat zpět do Saigonu na ubytování. Podvečerní procházka městem a možnost návštěvy vyhlídkové terasy v 49. patře mrakodrapu Bitexco Tower s nádhernými výhledy na město.

4. den
Po snídani volno k návštěvě jednoho z nejživějších krytých trhů v Saigonu – tržiště Ben Thanh, kde budeme mít možnost nákupů tradičních předmětů. Okolo poledne transfer na letiště a odlet do Hue. Po příletu přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu na ubytování.

5. den
Celodenní prohlídka města Hue a jeho okolí. Ranní návštěva sedmipodlažní osmiúhelníkové pagody Thien Mu, jejíž původ sahá do počátku 17. století a je jedním z nejvýznamnějších center budhistů ve Vietnamu. Poté se nalodíme na tzv. dračí lodě a poplujeme po Voňavé řece - Perfume River. Dále navštívíme dvě z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue – Hrobku císařů Tu Duc a královskou hrobku Khai Dinh. Jedná se o rozsáhlé areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarínů a slonů, zahradami i jezírky. Odpoledne navštívíme Císařské město, ze které dynastie Nguyen vládla Vietnamu od roku 1802-1945. Ubytování v Hue.

6. den
Ráno odjezd z Hue do oblasti hor Bana Hills nad městem Danang, kde navštívíme jedno z moderních center vybudovaných ve Vietnamu v posledních letech a proslavené zejména mostem Golden Bridge. Lanovkou vyjedeme postupně až na samý vrchol a kromě slavného mostu uvidíme i řadu dalších zajímavostí vybudovaných nebo restaurovaných na místě bývalé koloniální francouzské vesnice ve výšce 1.487 m.n.m., jako je Pagoda Linh Ung, francouzská vesnice, Vong Nguyet Hill, květinové zahrady a další atrakce. Odpoledne zastávka ve městě Danang, kde navštívíme Muzeum chamské kultury a dle časových možností se zastavíme i na slavné Čínské pláži (China beach). Poté odjezd na pobřeží k městu Hoi An a ubytování v hotelu u pobřeží.

7. den
Návštěva okouzlujícího města Hoi An, kdysi jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních přístavů v jihovýchodní Asii a dnes asi nejlépe zachovaným městečkem zapsaným na seznam UNESCO od roku 1999. Projdeme se starobylou historickou částí města s kupeckými domy, úzkými uličkami a čínskými chrámy, navštívíme 400 let starý Japonský most, který je hlavní památkou města a budeme obdivovat pestrou výzdobu uliček s všudypřítomnými barevnými lampióny a fáborami. Poté navštívíme místní farmu ve vesnici Tra Que, kde se seznámíme s místním zemědělstvím a kde bude i oběd připravovaný místními obyvateli složený ze spousty místních specialit. Odpoledne návrat do hotelu.

8. den
Celodenní pobyt na pobřeží Jihočínského moře, koupání, masáže, odpočinek. Fakultativně polodenní výlet do bývalého náboženského centra Chamské říše - My Son vyhlášeného za kulturní památku UNESCO. Procházka oblastí jedinečných cihlových věží typických pro chamskou kulturu a často zdobených reliéfy s hinduistickými motivy. Celý chrámový areál je vystavěný v krásném údolí obklopeném horami s bujnou vegetací deštného pralesa. V podvečer návštěva centra Hoi Anu, které má neopakovatelnou atmosféru umocněnou rozsvícenými lampiony a osvětlenými památkami kolem řeky, posezení v kavárnách a restauracích, výhodné nákupy, procházky. Později večer návrat do hotelu.

9. den
Po snídani uvolnění pokojů a odjezd do Mramorových hor. Procházkou projdeme oblast neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. Poté transfer na letiště do Danangu a odlet do Hanoje. Přílet do Hanoje, přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu, ubytování. Večer možnost individuálních procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas.

10. den
Ráno odjedeme z Hanoje na dvoudenní výlet, který bude jistě vrcholem naší cesty. Navštívíme Dračí zátoku Halong Bay zařazenou mezi nejvýznamnější přírodní divy světa a pod ochranou UNESCO. Nalodíme se na výletní loď, kde se ubytujeme ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří úžasnou kulisu. Při obědě na lodi si pochutnáme na čerstvě ulovených mořských plodech. Odpoledne zastávka na některém z ostrovů nebo návštěva plovoucí vesnice. Po návratu na loď večeře a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní lodi. (V případě nepříznivého počasí si lodní společnost vyhrazuje právo uskutečnit jen půldenní okruh lodí a nocleh zajistit na pobřeží).

11. den
Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie skalnatých krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře. Po snídani se vydáme malými loděmi na návštěvu jednoho z ostrovů s rozsáhlou krasovou jeskyní, možnost projížďky na kajacích či koupání. Okolo poledne návrat do přístavu a cesta zpět do Hanoje. Po cestě ještě krátká zastávka k návštěvě typické vesnice, kde se vyrábí keramika – Dong Trieu. Návrat do Hanoje, procházka kolem jezera Hoan Kiem s chrámem a Želví věží, podíváme se na katedrálu sv. Josefa a poté historické centrum města. Fakultativně možnost návštěvy slavného vietnamského Vodního loutkového divadla s tisíciletou tradicí.

12. den
Po snídani prohlídka Hanoje – začneme návštěvou Ho Chi Minhova pamětního komplexu: Mauzoleum, Prezidentský palác, Pagoda na jediném sloupu, která je postavena na jediném betonovém sloupu a je jedním z nejpůsobivějších chrámů Vietnamu. Poté prohlídka Chrámu literatury věnovaného Konfuciovi. Zde se nachází Císařská akademie – vietnamská první národní univerzita. Chrám literatury je vzácným projevem vietnamské úcty ke vzdělání a k literatuře obecně. Nocleh v Hanoji.

13. den
Ráno odjezd z Hanoje po dálnici až do pohraničního města Lao Cai. Cestou budeme pozorovat krásně zvlněnou krajinu a a až na hranice sledovat tok Rudé řeky. Po poledni příjezd do Lao Cai, kde se podíváme na hraniční přechod do Číny a bude možnost oběda. Po obědě zahájíme stoupání do hor a přijedeme do Sapy. Ubytování v hotelu a podvečerní procházka tímto vyhledávaným letoviskem.

14. den
Polodenní výlet s místním průvodcem do oblasti rýžových polí a vesnic Lao Chai a Tan Van k seznámení s místními minoritami. Pěšky z hotelu se vydáme na cca 8km dlouhou procházku pohořím s krásnými výhledy na rýžová pole a masív hor nad údolím. Odpoledne návrat do hotelu a volno.

15. den
Ráno odjezd k nejvyšší hoře Vietnamu Fansipan (3.143 m.n.m.), výjezd na vrchol supermoderní lanovkou. (Lanovka je zapsána v Guinessově knize rekordů hned třemi nej, nejvyšší, nejdelší a nejmodernější v systému ITS. Jedná se o nejdelší třílanovou nonstop dráhu o délce 6292,5 m, s převýšením 1410 m). Návrat lanovkou dolů a odjezd zpět do Sapy. Volno na oběd a odpoledne návštěva vesnice Cat Cat - vesnice kmene černých Hmongů asi 2 km od Sapy. Nocleh v hotelu

16. den
Dopoledne odjezd ze Sapy zpět do Hanoje. Odpoledne příjezd do Hanoje a transfer na letiště. Večer odlet z Hanoje do Doha. Přestup a odlet do Prahy.

17.den
Ráno přílet do Prahy.

Cena zahrnuje
• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět vč. letištních tax
• leteckou přepravu ve Vietnamu vč. tax
• 13× bytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3–4* hotelech
• 1× ubytování ve dvoulůžkové kajutě na lodi v Halong Bay
• 14× snídani
• 3× oběd a 1× večeři dle programu
• dopravu a výlety dle programu
• výjezd lanovkou na Fansipan
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 8 osob)

Cena nezahrnuje
• jednolůžkový pokoj 11.900 Kč
• vyřízení víz 1.000 Kč
• komplexní cestovní pojištění - storno do 80.000 Kč 2.023 Kč
• připojištění Extra k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Svět 590 Kč
• připojištění Extra+ k základnímu balíčku pro rizika spojená s COVID 19 Evropa včetně osobní karantény 1.090 Kč

Předpokládaná částka na spropitné 50 USD, na vstupy 100 USD

Další informace
Zájezd s českým průvodcem!

Mapa

Nastavení cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se společností MagicWare. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Funkční cookies

Zprostředkovávají základní funkčnost stránky, web bez nich nemůže fungovat.

Analytické cookies

Počítají návštěvnost webu a sběrem anonymních statistik umožňují provozovateli lépe pochopit své návštěvníky a stránky tak neustále vylepšovat.

Marketingové cookies

Shromažďují osobní údaje o uživateli z marketingového hlediska. Např. shromažďují informace za účelem přizpůsobení nabízené reklamy zájmům zákazníka, propojení se sociální sítí atd.

Personální cookies

Personal cookies nám umožňují upravit obsah webových stránek podle vašich specifických potřeb a preferencí. Odmítnutí používání osobních souborů cookie může vést k zobrazování informací, které jsou pro konkrétního uživatele nepoužitelné.